Kto sme

Sme silný partner pre plnenie potrieb spoločností v oblasti energetiky

Spoločnosť ENERGO výužíva zázemie odborníkov, poradcov, partnerov a silných technologických spoločností, vďaka čomu dokáže klientom ponúknuť odborný a profesionálny prístup pri riešení akéjkoľvek potreby.

Komplexná realizácia OZE projektov

Realizácia fotovoltických zariadení na kľúč zahŕňa nielen výstavbu a projektovanie, ale aj Monitoring PREMIUM pre maximálnu efektivitu a bezpečnosť. Údržba a havarijný servis zaisťujú spoľahlivosť a rýchle riešenie porúch.  Plnenie legislatívy a možnosť financovania cez partnerov uľahčujú prístup k udržateľnej energii bez veľkých počiatočných investícií.

ikona_blesk

Energo ako partner dodávateľov energií

Pri vyjednávani cien energií pre našich klientov využívame partnerstvo s viac ako desiatimi dodávateľmi energií. Vďaka tomu vieme zabezpečiť pre klienta vyjednávanie naprieč dodávateľským spektrom. Orientujeme sa v aktuálnych produktových možnostiach rôznych dodávateľov a vieme riešiť aj individuálne potreby pri odbere energií.

ikona_odbornik

Ponúkame služby odborníkov

Pre našu spoločnosť pracuje niekoľko projektantov, audítorov, energetikov, technikov a iných odborníkov. Spolupracujeme so spoľahlivými a kompetentnými osobami a spoločnosťami, vďaka ktorým dokážeme projekt uchopiť komplexne a vyriešiť každý aspekt, či už vo fáze prípravy alebo realizácie.

ikona_univerzita

Spolupracujeme s viacerými univerzitami

Pri tvorbe štúdií, projektov a strategických materiálov spolupracujeme aj s viacerými osobami z akademickej pôdy z rôznych univerzít. V rámci svojej odbornej činnosti dokážeme v spolupráci s nimi vyhotoviť rôzne analýzy, výpočty a návrhy riešení.

Čísla hovoria za nás

Pár čisel o nás

Spokojných klientov
0
Odberných miest
0
MWh El. energia
0
MWh Zemný plyn
0

Energo

Hodnoty spoločnosti

Excelencia

Robiť veci najlepšie ako
 v daný okamih vieme

inovacia_ikona

Inovácia

Kontinuálne inovovať 
procesy spoločnosti

Rast

Rozširovať svoje
 vedomosti a odbornosť

Zodpovednosť

Dávať späť a vnímať 
spoločenskú zodpovednosť

hodnoty_spolocnosti_logo

Case studies

Naše riešenia, vaša budúcnosť

Administratívny objekt

Fotovoltika

administrativny_priestor

Lokalita: Šaľa, SK

Panely: Canadian Solar

Meniče: Huawei

Orientácia: Juh

Vyrobená EE: 63,25 MWh/rok

Miera sebestačnosti: 35,25 %

Skladové priestory

Fotovoltika

Lokalita: Nové Zámky, SK

Panely: Canadian Solar

Meniče: Huawei

Orientácia: Juh

Vyrobená EE: 115,85 MWh/rok

Miera sebestačnosti: 25,83 %

Kovovýroba

Fotovoltika

kovovyroba

Lokalita: Vozokany, SK

Panely: Canadian Solar

Meniče: Huawei

Orientácia: Juh

Vyrobená EE: 525,65 MWh/rok

Miera sebestačnosti: 31,18 %

Potravinárska výroba

Fotovoltika

potravinarska_vyroba

Lokalita: Ivánka pri Nitre, SK

Panely: Canadian Solar

Meniče: Goodwe

Orientácia: Juh

Vyrobená EE: 148,64 MWh/rok

Miera sebestačnosti: 23,84 %

Klient má pre rok 2024 dojednanú cenu FIX z 19.9.2022 a po našej analýze sme mu 29.2.2024 zachytili pokles cien na burze a v roku 2025 vďaka novej FIX cene zemného plynu ušetrí 54 552 €.

Poľnohospodárske družstvo

Fotovoltika

druzstvo

Lokalita: Novosad, SK

Panely: Canadian Solar

Meniče: Huawei

Orientácia: Podľa budovy

Vyrobená EE: 118,45 MWh/rok

Miera sebestačnosti: 40,15 %

Kovovýroba

Fotovoltika

kovovyroba

Lokalita: Topoľčany, SK

Panely: Canadian Solar

Meniče: Huawei

Orientácia: Juh

Vyrobená EE: 249,78 MWh/rok

Miera sebestačnosti: 31,10 %

Kovoobrábacia spoločnosť

Zníženie cien energií

Klient si pre rok 2024 dojednal cenu FIX, ale po našej analýze sme mu 27.2.2024 zachytili pokles cien na burze a v roku 2025 vďaka novej FIX cene EE ušetrí 45 952 €.

Automotive

Fotovoltika

automotive

Lokalita: Šamorín, SK

Panely: Canadian Solar

Meniče: Huawei

Orientácia: Juh

Vyrobená EE: 532,05 MWh/rok

Miera sebestačnosti: 28,15 %

Súkromné gymnázium

Zníženie cien energií

Klient má pre rok 2024 dojednanú cenu COMBO zo 14.7.2023 a po našej analýze sme mu 6.3.2024 zachytili pokles cien na burze a v roku 2025 vďaka novej FIX cene EE ušetrí 10 293 €.

Záväzok k udržateľnosti

Energo DNA

Váš expert na zníženie energetických nákladov a zelené investície, poskytujúci komplexné riešenia v oblasti energetických auditov, optimalizácie spotreby a implementácie udržateľných technológií pre podniky.

Kľúč pre dlhodobé ciele

ENERGO je kľúčom k dosahovaniu dlhodobých cieľov týkajúcich sa efektivity a udržateľnosti energetického hospodárstva. Služby, zamerané na energetické audity, poradenstvo a implementáciu zelených technológií, sú navrhnuté tak, aby podporili podniky v prechode k ekologickejšiemu a efektívnejšiemu využívaniu energie. Prispôsobením sa meniacim energetickým potrebám a zavedením inovatívnych riešení, ENERGO pomáha svojim klientom nielen v znížení nákladov na energie, ale aj v príspevku k ochrane životného prostredia. Tieto aktivity umožňujú klientom dosiahnuť ich dlhodobé ciele smerujúce k udržateľnosti a zodpovednosti.

Spolupráca s lídrami v energetike

ENERGO zdôrazňuje význam spolupráce s lídrami v energetike na podporu udržateľnosti a inovácií. Táto spolupráca umožňuje prístup k najnovším technológiam a postupom, ktoré podporujú efektívnejšie využívanie energie. Ak hľadáte konkrétnejšie informácie alebo príklady spolupráce, odporúčame pozrieť časť Referencie, kde nájdete podrobnejšie informácie, alebo nás priamo kontaktujte.

Udržateľnejšia energetika

V ENERGO kladieme dôraz na podporu udržateľnejšej energetiky prostredníctvom poskytovania energetických auditov, poradenstva a implementácie udržateľných riešení. Zameriavame sa na zníženie spotreby energie a emisií, čím prispievame k ochrane životného prostredia a zvyšovaniu energetické efektivity. Náš prístup zahŕňa používanie pokročilých technológií a zelených inovácií, ktoré sú kľúčové pre prechod na udržateľnejšie energetické systémy.

Sme členom

sapi_logo