EPC + Eurofondy

Financovanie projektov

Financovanie vašej cesty k energetickej efektívnosti: Ako EPC projekty a Eurofondy menia pravidlá hry.

financovanie_uvod

Zabezpečujeme

energy_performance_contracting
Energy Performance Contracting
+
cerpanie_zdroju_eurofondov
Čerpanie zdroju eurofondov
+

Zabezpečíme Vám EPC projekt

Energy Performance Contracting (EPC) je celosvetovo osvedčenou a používanou metódou pre zvyšovanie energetickej efektívnosti s garanciou dosiahnutia plánovaných výsledkov. Na Slovensku sa začal využívať na konci 90. rokov 20. storočia.

Na čo sa dá využiť EPC projekt:
Tepelné hospodárstvo
Fotovoltaická elektráreň
LED osvetlenie
Iné projekty

Výhody EPC projektu

Minimálne riziká
vyhody_ikona

Minimálne riziká pre zákazníkov: ESCO (poskytovateľ GES) na seba zmluvne preberá technické aj finančné riziká projektu.

Jeden dodávateľ
vyhody_ikona

Jeden dodávateľ spracuje potrebnú dokumentáciu k projektu, zabezpečí jeho realizáciu, spustenie do prevádzky, je zodpovedný za prevádzku, monitoring a verifikáciu úspor.

Podpora pri hľadaní
vyhody_ikona

Kapitál na financovanie EPC projektu môže pochádzať z vlastných zdrojov klienta, poskytovateľa EPC alebo zo zdrojov tretej strany, napr. úver od banky.

Garantované úspory
vyhody_ikona

ESCO (poskytovateľ GES) garantuje dosiahnutie hodnoty zmluvne stanovených úspor. Ak sa nedosiahne hodnota úspor uvedená v zmluve, poskytovateľ zaplatí zvýšenú spotrebu energie.

Spoločný záujem
vyhody_ikona

Poskytovateľ služby a klient majú spoločný záujem: Ekonomicky výhodný objem investícií a úspor energie.

Zlepšenie kvality
vyhody_ikona

Projekty EPC nešetria len energie a náklady, ale zároveň zlepšujú kvalitu pracovného a životného prostredia.

Čerpanie eurofondov

Energetika patrí medzi prioritné témy Európskej únie. Preto sa kontinuálne poskytuje možnosť čerpania finančného nenávratného príspevku v tejto oblasti. Zistíme, aké má Vaša spoločnosť možnosti v čerpaní aktuálnych a pripravovaných výziev a zabezpečíme ich čerpanie.

V prípade, že ste vhodný žiadateľ, prevedieme Vás celým procesom čerpania eurofondov a tiež ich dodatočným monitoringom a hodnotením.

Zabezpečíme Vám

• energetický audit
• energetické hodnotenie stavby
• identifikácia projektu
• návrh projektu a spôsobu financovania
• spracovanie žiadosti
• príprava finančných schém
• asistencia pri komunikácii s platobnou inštitúciou
• implementácia
• príprava žiadostí o platbu
• monitoring a hodnotenie
euro