AI energy system

BESS

Zabezpečujeme

vystavba_systemu_ikona
Výstavba batériového systému
+
implementacia_soft_ikona
Implementácia riadiaceho softvéru
+

Spoločnosť Energo

Výstavba batériového systému

Pri realizácii tohto projektu zabezpečujeme celý proces od začiatku až do konca, aby sme vám mohli poskytnúť hotové dielo a zveriť všetky záväzky nášmu tímu, ktorý sa postará o dodanie diela v dohodnutej kvalite a v stanovenom čase.

Práce
Konštrukčné práce
Elektro-montážne práce
Projektová dokumentácia
Vypracovanie PD - bloková schéma
Vypracovanie PD - úroveň DSP
Vypracovanie PD - Požiarna ochrana
Inžiniering
Súčinnosť s nahlásením drobnej stavby
Zabezpečenie pridelenia kapacity na výstavbu lokálneho zdroja
Zabezpečenie funkčných skúšok
Zabezpečenie uzatvorenia zmluvy o prístupe do siete
Ostatné dodávky
Manipulačná technika
Likvidácia odpadu

Prvotriedna kvalita

Batériové úložisko A-class

Lítium-iónové batérie sú na čele technológie akumulátorov vďaka svojej vysoké energetickej hustote, dlhej životnosti a rýchlym nabíjacím cyklom. Kladieme dôraz na prvotriedne chladenie a požiarnu ochranu, aby sme zabezpečili ich bezpečnosť a dlhodobú udržateľnosť, čo im umožňuje udržiavať nad 70% výkonu aj po 5 rokoch používania.

Lítium-iónové batérie

bateria_ikona

Lítium-iónové batérie (Li-ion) sú súčasne najlepšie batérie a tieto batérie využívajú lítium ako hlavný prvok pre ukladanie a uvoľňovanie elektrónov. Majú vysokú hustotu energie, dlhú životnosť, rýchle nabíjanie a vybíjanie a nízku samovybíjaciu schopnosť.

Požiarna ochrana

poziarna_ochrana_ikona

Požiarna ochrana je dôležitá oblasť realizácie, ktorá sa zaoberá prevenciou a riešením požiarov, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku zlyhania, prehriatia, skratu, úniku alebo poškodenia batérií.

Prvotriedne chladenie

prvotriedne_chladenie_ikona

Prvotriedne chladenie a odvetrávanie sú aspekty, ktoré ovplyvňujú výkon, životnosť a bezpečnosť batérií. Batérie sa pri nabíjaní a vybíjaní zahrievajú a potrebujú byť udržiavané v optimálnej teplotnej oblasti, aby sa zabránilo poškodeniu, stratám kapacity alebo dokonca požiaru.

Životnosť batérií

zivotnost_ikona

Životnosť závisí na spôsobe prevádzky, údržby a období počas, ktorého sa batériové úložisko prevádzku. Dnešné batériové úložiská majú životnosť cez 10 rokov a po 5 rokoch minimálne 70% garanciu výkonu.

Umelá inteligencia

AI management BESS

Prinášame softvérové riešenie založené na platforme, ktorá diaľkovo manažuje energetické toky pomocou využitia umelej inteligencie.

okamzity_prinos_ikona

Okamžitý prínos

Odstránenie jaloviny
Vyhladenie špičiek (zníženie RK)
Odstránenie anomálií v sieti

prevadzkovy_prinos_ikona

Prevádzkový prínos

Riadenie pretokov FV
Riadenie odoberania EE zo siete
Cenová arbitráž

modelovy_pripad_ikona

Modelový prípad

108kWh BAT – 85 000 EUR
Ročný výnos – 20 070 EUR
Doba návratnosti – 5 rokov

Cenová arbitráž

To, že dokážete vďaka platforme s umelou inteligenciou efektívne riadiť toky energií, je len jeden uhol pohľadu.

Naše riešenie zabezpečí, aby ste naplno využili denný vývoj cien elektrickej energie na burze a umiestňovali kapacitu batérie, v ktorej budete mať uloženú lacnú energiu, alebo energiu vyrobenú z fotovoltaiky do siete vtedy, kedy bude výnos z elektrickej energie najvyšší.

energo_logo

Prvotriedna kvalita

O čo sa umelá inteligencia stará

Umelá inteligencia (AI) umožňuje nepretržitú, celoročnú optimalizáciu batériových systémov (24/7/365), zahŕňajúcu analýzu dát z energetickej siete a trhov, predikciu budúcich trendov a automatické riadenie zdrojov. Táto schopnosť zvyšuje výnosy z fotovoltaických systémov a batérií, optimalizuje tarify, vyrovnáva špičky výkonu a využíva cenovú arbitráž pre maximalizáciu zisku.